91 gemeenten geselecteerd voor de grote Belgische enquête over levenskwaliteit

  • 6 juni 2018

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voert momenteel een nationale enquête uit naar de prioriteiten van de Belgen m.b.t. levenskwaliteit*. Het doel is om de resultaten te gebruiken bij het gezondheidszorgbeleid, zodat de burgers zorg krijgen die is aangepast aan hun behoeften.

Voor deze enquête werden uit het Rijksregister 10.000 personen uit 91 gemeenten (Nl, Fr) uitgeloot, om zo tot een representatieve steekproef van de Belgische bevolking te komen. Deze loting gebeurde strikt vertrouwelijk.

In de komende weken zullen de enquêteurs van Profacts de uitgelote burgers contacteren. Ze zullen de enquête afnemen door de mensen thuis (of op een andere plaats van hun keuze) te interviewen. Alle antwoorden zijn vertrouwelijk en worden behandeld in overeenstemming met de privacywetgeving.

Alle praktische informatie en een meer gedetailleerd persbericht vindt u op de KCE-website (www.kce.fgov.be/nl/enquete).

* het gaat om levenskwaliteit gerelateerd aan gezondheid. De andere aspecten van levenskwaliteit (koopkracht, kwaliteit van huisvesting, sociale integratie, ...) worden in de enquête niet behandeld.

 

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG