Gebruik van (een deel van) onze rapporten (copyright)

HET KOPIËREN EN VERSPREIDEN VAN DE KCE-PUBLICATIES

Behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld, de KCE-publicaties worden gepubliceerd onder de Licentie Creative Commons « by/nc/nd » (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/deed.nl).

Deze licentie geeft toelating om het gecreëerde te kopiëren (1) te verspreiden en te communiceren aan het publiek, onder de volgende voorwaarden:
 

634092755974343750
  •  by‘ = Naamsvermelding 

​De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

 

634092756568093750
  •  ‘nc’= NietCommercieel 

​Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

634092757041687500
  • ‘nd’= GeenAfgeleideWerken

Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.

 

(1) een gedeeltelijke kopie van DE TEKST inbegrepen
(2) In de colofon van elk rapport vindt u een voorbeeld van een citaat

Gelieve contact op te nemen met het KCE voor elk ander soort gebruik.

FAQS

Mag ik een kopie van een KCE-rapport op mijn eigen website plaatsen?

Dit is toegelaten. Toch verzoeken wij u om enkel een beschrijving van het rapport te plaatsen, met een link naar het rapport op de KCE-website. Op die manier beschikken uw bezoekers altijd over de meest recente versie.

Mag ik een KCE-rapport verspreiden via mijn mailinglijst?

Het verspreiden van een KCE rapport is toegelaten, ook via een mailing list. Toch verzoeken wij u om in uw mail enkel een beschrijving te plaatsen, met een link naar het rapport op de KCE- website. Op die manier beschikken uw contacten altijd over de meest recente versie.

Ik ben co-auteur van een KCE-rapport, mag ik een kopie van het rapport op mijn bedrijfsserver plaatsen?

Dat is toegelaten. Toch verzoeken wij u om enkel een beschrijving van het rapport te plaatsen, met een link naar het rapport op de KCE- website. Op die manier beschikken uw bezoekers altijd over de meest recente versie.

Zo wordt eveneens vermeden dat u de goedkeuring van alle co-auteurs moet vragen bij het plaatsen van het document op de server van uw organisatie.

Mag ik figuren uit een KCE-publicatie gebruiken?

Voor de reproductie van figuren buiten onze publicaties moet u toelating vragen. Gelieve daarvoor contact met ons op te nemen.

Published on: 
04-06-2020