FOCUS op kwaliteitsindicatoren

213

Op deze pagina vindt u in enkele kliks alle KCE-publicaties over het meten van zorgkwaliteit in het algemeen en bij de behandeling van bepaalde kankers en in andere domeinen.


Vaak wordt gezegd dat de Belgische gezondheidszorg één van de beste ter wereld is. Dit is eigenlijk niet bewezen, want we meten onze zorgkwaliteit niet systematisch. Daarom ondersteunt het KCE het invoeren van een volwaardig kwaliteitsbeleid.

Zorgkwaliteit wordt gemeten aan de hand van een aantal parameters, de zogenaamde  ‘ kwaliteitsindicatoren‘. Er zijn verschillende soorten indicatoren, maar over het algemeen spreekt men vooral van structurele indicatoren, procesindicatoren en resultaatsindicatoren.

De structurele indicatoren hebben betrekking op de beschikbare middelen in de zorgsector (vb het aantal artsen en verpleegkundigen, het aantal scanners of het aantal chirurgische ingrepen per ziekenhuis). De procesindicatoren gaan over de manier waarop de zorg wordt georganiseerd en toegediend (vb het opvolgen van klinische richtlijnen), terwijl de resultaatsindicatoren gericht zijn  op de gevolgen (al dan niet gewenst) van deze zorg (vb percentage van herval na een behandeling, overleving na een interventie).

Meten van de algemene zorgkwaliteit

Het KCE mat reeds een aantal algemene indicatoren mbt het Belgische gezondheidssysteem Deze worden geregeld geüpdatet. Sinds 2019 kan iedereen ze raadplegen via https://www.gezondbelgie.be/nl/

In vergelijking met 14 andere Europese landen scoort België heel sterk op o.a. de vaccinatiegraad bij kinderen en de overleving op 5 jaar bij borst-of darmkanker. Op andere punten is er nog ruimte voor verbetering, o.a. voor de deelname van de bevolking aan borst – en baarmoederhalskankerscreening, en voor de opvolging van diabetici. Bovendien worden er nog te vaak antibiotica voorgeschreven en worden de Belgen nog teveel aan medische straling blootgesteld.

Wordt binnenkort verwacht: 

 Verbetering van de zorgkwaliteit in de oncologie

Praktijkrichtlijnen

In 2006 werden de eerste nationale richtlijnen voor de diagnose en behandeling van kanker gepubliceerd, dankzij een unieke samenwerking tussen het College voor Oncologie, de FOD Volksgezondheid en het KCE. Daarnaast werd er een algemeen kader voor een oncologiehandleiding ontwikkeld.

De behandeling van rectumkanker heeft aanleiding gegeven tot het PROCARE-project. PROCARE is de naam van een multidisciplinaire groep van darmkankerspecialisten die, met de hulp van het KCE, een nationale praktijkrichtlijn ontwikkelde voor de behandeling van rectumkanker, de eerste in zijn soort. Het project bestaat uit 3 fasen:

Kwaliteitsindicatoren voor de behandeling van kanker

Het KCE ging na wat nodig is voor het opzetten een kwaliteitssysteem voor oncologie in België, om de kwaliteit van deze zorg te meten, en om de meetbaarheid ervan te verbeteren. Er werd een cyclus voor kwaliteitsverbetering ontwikkeld, die op vele types kanker kan worden toegepast.

Het KCE ontwikkelde deze verbetercyclus voor de volgende types kanker:

Lopende studies: 

Andere

Published on: 
05-05-2021