Wat is het KCE Trials programma?

KCE Trials is een programma van publiek gefinancierde, niet-commerciële, praktijkgerichte klinische studies. Deze studies behandelen vragen die over het algemeen niet door de industrie worden onderzocht, ondanks hun groot maatschappelijk belang. Zo zijn er weinig studies die bijvoorbeeld twee chirurgische technieken met elkaar vergelijken, of die het effect van reeds bestaande geneesmiddelen onderzoeken bij groepen die ondervertegenwoordigd zijn in commerciële studies, zoals kinderen of ouderen.

KCE Trials is verantwoordelijk voor de selectie, financiering en opvolging van de studies, maar de studies zelf worden uitgevoerd in de Belgische ziekenhuizen, die zich kandidaat stellen. KCE Trials lanceert regelmatig oproepen tot studievoorstellen (Calls) en selecteert de projecten die het meest waarschijnlijk de klinische praktijk in België zullen verbeteren (voor meer informatie over deze selectie, zie hier). KCE Trials richt zich vooral op vergelijkende studies. Projecten rond ontwikkeling en innovatie en preklinische studies worden niet weerhouden. 

De klinische studies van KCE Trials:

  • zijn niet-commercieel
  • zijn pragmatisch en praktijkgericht: anders dan bij de commerciële studies, krijgen de patiënten hun behandeling in ‘real life’ (in ziekenhuizen, in de huisartspraktijk, in WZC, enz…)
  • zijn vergelijkend: ze vergelijken de effectiviteit van reeds bestaande behandelingen, die nooit eerder rechtstreeks met elkaar werden vergeleken
  • kunnen met hun resultaten kostenbesparend zijn voor de ziekteverzekering
  • zijn niet beperkt tot geneesmiddelen of medische hulpmiddelen: ze kunnen ook aanpassingen van de levensstijl, psychotherapieën, diagnostische testen, chirurgische ingrepen, … als onderwerp hebben
  • verzamelen data die die beschikbaar zijn voor onderzoek in het algemeen belang zodat o.a.gedetailleerde en onafhankelijke kosten-effectiviteitstudies kunnen worden uitgevoerd.   

De werktaal van KCE Trials is het Engels. Dit zorgt voor meer efficiëntie bij de internationale samenwerking. Alle communicatie, publicaties en activiteiten vinden in deze taal plaats.

Als u op de hoogte wenst te worden gehouden van de activiteiten van KCE Trials en de Calls, kan u zich hier inschrijven.
 

Published on: 
31-03-2021