De rol van statines bij de primaire preventie van hart- en vaatincidenten

Senior couple on contry bike

KCE Reports 306A (2019)

Een gezonde levensstijl blijft de meest effectieve manier om hart- en vaatziekten, en de gevolgen ervan, te voorkomen. Toch steeg sinds 2002 het jaarlijkse aantal gebruikers van statines (cholesterolverlagende geneesmiddelen) van 400.000 tot 1.500.000. Vandaag neemt 25% van de 40-plussers statines. Omdat ze nu allemaal in generieke vorm bestaan, heeft dit gezorgd voor een prijsdaling, maar toch bedraagt hun jaarlijkse totale kostprijs nog steeds 160 miljoen euro. Bovendien blijkt uit een analyse van de individuele consumptie dat in België ongeveer 55% van de nieuwe gebruikers ze niet correct gebruikt of de behandeling stopzet.

Statines verlagen het cholesterolgehalte in het bloed, en verondersteld wordt dat ze daardoor het risico op een hartinfarct en beroerte verminderen bij primaire preventie, d.w.z. bij mensen bij wie die dit type probleem zich nog niet heeft voorgedaan. Maar om de echte gezondheidsvoordelen te kennen, moet men ook rekening houden met de bijwerkingen. Deze komen weliswaar niet vaak voor, maar kunnen wel ernstig zijn. Bij personen met een laag risico zijn de potentiële voordelen dus beperkt, terwijl het risico op bijwerkingen onveranderd blijft. Vooraleer statines voor te schrijven, moeten daarom hun voor -en nadelen goed worden afgewogen. Momenteel ontwikkelen we een gratis online tool waarmee artsen deze voordelen en risico's bij elke patiënt kunnen in kaart brengen, zodat ze samen een geïnformeerde beslissing kunnen nemen. De tool zal beschikbaar zijn in de loop van 2019.

LINK NAAR DE INTERACTIEVE TOOL
CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
Gepubliceerd op: 
15-01-2019