Een Belgische waardenset voor de EQ-5D-5L – hoe gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit waarderen?

5 dimension of health

KCE Reports 342A (2021)

Bij beslissingen over het al dan niet vergoeden van een interventie in de gezondheidszorg wordt rekening gehouden met de impact van de ziekte en de behandeling op zowel de levensduur als de levenskwaliteit van patiënten. Voor levensduur is er een eenduidige maatstaf, namelijk tijd. Levenskwaliteit is echter moeilijker te kwantificeren. Nochtans is het essentieel voor het beleid om te beschikken over een maatstaf voor levenskwaliteit die vergelijkingen toelaat tussen patiëntengroepen met verschillende aandoeningen en/of tussen diverse behandelingen. 

De EQ-5D is een veelgebruikt instrument om de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit te meten, dat is de specifieke impact van ziekte en gezondheid op levenskwaliteit. De EQ-5D-5L-versie van dit instrument beschrijft 3 125 gezondheidstoestanden, waaraan een ‘waarde’ voor levenskwaliteit wordt toegekend, ook wel ‘nutswaarde’ genoemd. 

Het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft voor het eerst een set van waarderingen voor de EQ-5D-5L ontwikkeld via een uitgebreide bevraging in een representatieve steekproef van de Belgische bevolking. Deze waardenset koppelt aan elk van de 3 125 EQ-5D-gezondheidstoestanden een waardering voor gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit die de voorkeuren van de Belgische bevolking reflecteert. 

Deze nutswaarden laten toe om bij de evaluatie van gezondheidsinterventies, behandelingen en nieuwe medische technologie een betere afweging te maken op basis van zowel levensduur als levenskwaliteit.

De studie werd medegefinancierd door de EuroQol Research Foundation.

Gepubliceerd op: 
01-07-2021