Een nieuwe stap naar de harmonisering van de rectumkankerzorg

  • 12 juli 2011

 

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) zocht samen met UGent de beste manier om de zorgkwaliteit voor rectumkanker in kaart te brengen. De artsen van de PROCARE groep stelden de anonieme gegevens ter beschikking van 3300 patiënten uit 79 Belgische ziekenhuizen. Bij de beoordeling werd o.m. rekening gehouden met het feit dat niet alle kankers in een even ver gevorderd stadium zijn, want alleen al hierdoor kunnen de resultaten verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis. Daarnaast werd ook getracht de grote hoeveelheid aan kwaliteitsinformatie te bundelen in enkele samenvattende indicatoren. De inspanningen die de voorbije jaren werden geleverd om de chirurgie te standaardiseren blijken succesvol te zijn. Op het gebied van diagnose en weefselonderzoek bestaan er wel nog veel verschillen tussen ziekenhuizen. De ontwikkelde methode van kwaliteitsevaluatie van rectumkanker is ook bruikbaar voor andere soorten kankers.

Initiatief van zorgverleners voor verbetering en harmonisering van zorgkwaliteit
Darmen rectumkanker behoren bij de meest voorkomende kankers in België. Als kankerpatiënt moet je erop kunnen rekenen dat de zorgkwaliteit overal van een gelijkwaardig niveau is, naar welke specialist of ziekenhuis je ook gaat. In 2003 werd door enkele Belgische darmchirurgen het PROCARE project opgericht voor de verbetering en de harmonisering van deze zorgkwaliteit voor rectumkankerpatiënten. Intussen is de groep uitgegroeid tot een groot aantal zorgverleners, ook niet-chirurgen (oncologen, radiotherapeuten…).. Het doel van dit pionierswerk is om de verschillen tussen de zorgverleners en ziekenhuizen mbt diagnose en behandeling van rectumkanker te verminderen, en om de uitkomsten voor de patiënten te verbeteren.

In de voorbije jaren werden door de PROCARE groep, samen met het KCE, reeds praktijkrichtlijnen (KCE-rapport 69) en kwaliteitsindicatoren ontwikkeld (KCE-rapport 81). Net als in de vorige fase van het project kregen de onderzoekers ook nu toegang tot de gegevens van de PROCARE databank. Deze bevat ondertussen de medische gegevens van meer dan 3300 rectumkankerpatiënten, 30% van het volledige aantal, verspreid over 79 vrijwillig deelnemende ziekenhuizen.

Harmonisering chirurgie succesvol, nog verschillen bij diagnose en weefselonderzoek
De onderzoekers bekeken niet alleen de resultaten van de behandeling, zoals de overleving van de patiënten, maar ook bepaalde processen, zoals het aantal bestralingen voor de operatie. Hierbij werd telkens o.m. rekening gehouden met het feit dat niet alle kankers in een even ver gevorderd stadium zijn en dat alleen al hierdoor de resultaten kunnen verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis. Daarnaast werd ook getracht de grote hoeveelheid aan kwaliteitsinformatie te bundelen in enkele samenvattende indicatoren. Uit het onderzoek blijkt dat de inspanningen om de chirurgische behandeling te harmoniseren succesvol zijn. Op het gebied van diagnose en weefselonderzoek (vb. van de lymfeklieren) bestaan er tussen de ziekenhuizen wel nog veel verschillen. Daar is dus nog ruimte voor verbetering.

Nu nog beperkingen, in de toekomst instrument voor andere kankers
Deze resultaten zijn niet zomaar bruikbaar voor de objectieve beoordeling van de kwaliteit van de ganse Belgische rectumkankerzorg. Slechts 30% van alle Belgische rectumkankerpatiënten zijn geregistreerd in de PROCARE databank. Ontbrekende gegevens, gegevens van ongelijke kwaliteit en een selectieve registratie van patiënten maken dat de resultaten voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd. Toch kan met de ontwikkelde methode de mulitidisciplinaire zorg van rectumkanker worden geanalyseerd, en kan er hierover voortaan aan de betrokken zorgverleners feedback over hun processen en resultaten worden gegeven, bvb. door het Kankerregister.

Deze methode zou in de toekomst ook toegepast kunnen worden op andere kankers. Op die manier zou ze een essentieel instrument kunnen zijn voor de verbetering van de zorgkwaliteit voor de kankerpatiënt.

Het rapport is beschikbaar op de website van het KCE: Kwaliteit van rectale kankerzorg - fase 3: statistische methoden om centra te benchmarken met een set van kwaliteitsindicatoren 

GERELATEERDE LINKS
Contactpersoon
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 48
+32 (0)475 769 766
JAARVERSLAG