Gebruik van eGezondheidsdiensten door Belgische huisartsen

doctor

KCE Reports 337A (2020)

Vele federale diensten digitaliseren in sneltempo, en de gezondheidszorg is daarop geen uitzondering. Voor huisartsen verloopt de overgang niet altijd even soepel als verwacht, ook al heeft de COVID-19 epidemie het proces aanzienlijk versneld. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd gevraagd om de factoren te identificeren die het gebruik van eGezondheidsdiensten door deze centrale spelers in onze gezondheidszorg kunnen faciliteren. Na het beluisteren van de huisartsen, het analyseren van RIZIV-data en bestuderen van de internationale literatuur hebben de onderzoekers een aantal pistes geïdentificeerd die het gebruik van eGezondheidsdiensten kunnen verbeteren: het verbeteren van de werking, de interoperabiliteit en de technische ondersteuning van de aangeboden diensten; bewustmaking, opleiding en financiële ondersteuning van de artsen, maar ook - en dit is meer onverwacht - het meer betrekken van de artsen bij het ontwerp en de ontwikkeling van de diensten, waarvan zij uiteindelijk de belangrijkste gebruikers zullen zijn. Meer Lezen...

Gepubliceerd op: 
19-01-2021