Heeft u weken of maanden na COVID-19 nog steeds klachten of symptomen (bv. vermoeidheid, kortademigheid, spierpijn, hoofdpijn, concentratiestoornissen)? We zijn geïnteresseerd in uw ervaring!

  • 4 februari 2021

Vermoeidheid, kortademigheid, spierpijn, hoofdpijn, concentratiestoornissen…  dit zijn slechts enkele van de symptomen waarvan personen die met het coronavirus zijn besmet last kunnen blijven van ondervinden (soms zelfs zonder dat zij op het moment van de infectie duidelijke symptomen hadden). 

Indien u weken of maanden na de start van de ziekte nog steeds last heeft van dergelijke symptomen (of gehad heeft) vragen we uw ervaring te delen door de online vragenlijst in te vullen voor 14 februari
 
Deze bevraging maakt deel uit van een onderzoek dat uitgevoerd wordt door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) naar de ervaring van personen met langdurige COVID. De studie heeft tot doel de overheid te adviseren om het zorgaanbod voor deze personen te verbeteren. 

U kan deelnemen aan de enquête als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U woont in België
  • U spreekt Nederlands of Frans
  • U was besmet met het coronavirus, en u hebt gedurende meer dan 4 weken na het begin van de ziekte symptomen gehad
  • U bent niet (meer) gehospitaliseerd 
  • Uw leeftijd heeft geen belang, maar als u jonger bent dan 18, vragen we aan uw ouders om in uw naam deel te nemen

Op het einde van de enquête zullen wij u vragen of u wilt deelnemen aan een individueel interview (via Zoom) of wilt deelnemen aan de online gespreksgroep.

Hoe kan u zich inschrijven om deel te nemen? 

Om aan de studie deel te nemen, klik op deze link en vul de enquête in vóór 14 februari 2021

Meer uitleg over de KCE-studie 

Deze KCE-studie over langdurige COVID werd opgestart op vraag van de Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS), de Franstalige koepelorganisatie van patiëntenverenigingen. De volledige studie zal worden afgewerkt tegen oktober 2021. 
In afwachting van het finale rapport publiceert de meest recente wetenschappelijke kennis op  het KCE  deze webpagina.
 

Contact
Gudrun Briat (NL)
JAARVERSLAG