Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) doet een oproep tot studievoorstellen voor zijn werkprogramma

  • 18 mei 2020

Het KCE bereidt zijn werkprogramma voor 2021 voor. Iedereen met interesse in de gezondheidszorg kan vanaf 18 mei 2020 studieonderwerpen voorstellen: burgers, zorgverleners, organisaties, instellingen, beleidsmakers…

De voorstellen kunnen ingediend worden door middel van een online formulier dat beschikbaar is op de KCE website via deze link.  Dit formulier moet uiterlijk op 15 juli 2020 bij het KCE ingediend worden.

De toelatings- en selectiecriteria kunnen worden geraadpleegd op de KCE website via deze link. 

Voor het ontwikkelen, updaten of implementeren van richtlijnen voor de eerstelijnszorg, doet het EBP- netwerk, waarin het KCE actief is, eveneens een oproep tot het indienen van projecten voor 2021. Deze oproep loopt eveneens vanaf 18 mei, maar wordt afgesloten na 22 juni 2020 (nieuwe datum). De te gebruiken formulieren zijn beschikbaar op de website van Ebpracticenet via deze link.  

Ook KCE Trials lanceerde een oproep tot het indienen van voorstellen voor klinische studies. Informatie hierover, o.a. over de inclusie-en exclusiecriteria en de selectievoorwaarden, vindt u via deze link op de KCE-website. De voorstellen dienen vóór 15 september 2020 om 13.00 uur te worden ingediend.

Contact
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
JAARVERSLAG