Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) waakt over het ‘recht om vergeten te worden’ bij het afsluiten van een levensverzekering

  • 26 november 2020

De wet van 4 april 2019 inzake het ‘recht om vergeten te worden’ geeft aan mensen met chronische gezondheidsproblemen, of die al minstens 10 jaar genezen werden verklaard van kanker, de mogelijkheid om een schuldsaldoverzekering af te sluiten, zonder of met een beperkte bijkomende premie. In theorie hebben deze mensen een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden. Daardoor zijn verzekeringsmaatschappijen soms terughoudend om met hen een levensverzekering (schuldsaldoverzekering) af te sluiten. Dat maakt het voor hen erg moeilijk, of zelfs onmogelijk, om eigenaar te  worden van een onroerend goed.

Bij de wet van 4 april horen twee referentieroosters. Het eerste bevat een lijst met kankeraandoeningen waarvoor de genezingsperiode van 10 jaar kan worden ingekort. Het tweede rooster geeft een overzicht van de chronische aandoeningen waarvoor bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering een speciale regeling geldt.

Het KCE kreeg de opdracht om deze roosters om de twee jaar opnieuw te beoordelen, op basis van de medische vooruitgang en de meest recente wetenschappelijke gegevens. Vervolgens kan het aan het Opvolgingsbureau voor de tarifering voorstellen om de roosters aan te passen, door nieuwe aandoeningen toe te voegen of door de toegangsvoorwaarden voor de bestaande aandoeningen aan te passen.
Het KCE bestudeert in dit kader momenteel reeds twee aandoeningen, invasieve borstkanker en diabetes type 1. Voor zijn verdere activiteiten lanceert het een oproep tot voorstellen voor nieuwe gezondheidsproblemen, die best prioritair worden onderzocht. Elke persoon of vereniging die betrokken is bij een chronische of kankeraandoening (burger, zorgverlener, patiënten- of consumentenvereniging, organisatie, beleidsmaker, enz.) wordt uitgenodigd om op deze oproep te reageren. Een voorstel kan ook betrekking hebben op een herziening van de bestaande voorwaarden voor aandoeningen die al in de referentieroosters zijn opgenomen.

Voorstellen kunnen vanaf 2 december 2020 worden ingediend met een formulier via deze link. Het ingevulde formulier (in het Nederlands, Frans of Duits) moet uiterlijk op 22 januari 2021 om middernacht naar  (KCE_Projects@kce.fgov.be) worden gemaild.

Elk voorstel zal worden beoordeeld door een jury binnen het KCE, op basis van vooraf vastgestelde criteria, en de meest relevante voorstellen zullen worden weerhouden.

U kan de referentieroosters en de toelatings- en selectiecriteria vinden op de KCE-website.

Contact
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
JAARVERSLAG