Het KCE organiseert een enquete over ouderenmishandeling

Verleent u zorg aan ouderen, beroepshalve of als mantelzorger? Neem dan deel aan onze enquête over ouderenmishandeling!

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voert momenteel een studie uit over ouderenmishandeling. Het is een wereldwijd fenomeen, dat vaak onvoldoende of zelfs helemaal niet wordt opgemerkt. Bedoeling van de studie is om goede praktijken te verzamelen rond de detectie en aanpak van het probleem. Uiteindelijk zullen we aanbevelingen formuleren voor de beleidsmakers, om het lot van mishandelde ouderen te verbeteren. 

Het KCE wil graag via een online enquête, die volledig anoniem is, uw professionele of persoonlijke ervaringen rond ouderenmishandeling kennen. Voor ons is het immers cruciaal om inbreng te krijgen van mensen die dagelijks met ouderen in contact komen! 

U kan deelnemen via de volgende link. De deelname vraagt ongeveer 15 tot 30 minuten. 

Aarzel ook niet om deze mail door te sturen naar andere mogelijk geïnteresseerden. Wij vragen aan alle organisaties, zorginstellingen en overheden betrokken in de hulp en zorg voor ouderen om deze enquête te verspreiden naar al hun leden, collega’s of werknemers.

De enquête wordt afgesloten op 10 april 2019

Het rapport, met de resultaten van de enquête, zal einde 2019 op onze website worden gepubliceerd. 

U kan vragen over deze enquête mailen naar kce_enquete[at]kce.fgov.be.

We danken u alvast voor uw medewerking.

Dr. Céline Ricour, projectverantwoordelijke

ZIE OOK

Meer info over de studie:  HSR 2018-10

JAARVERSLAG
Published on: 
11-03-2019