KCE-16013: Multicenter, gerandomiseerde 'non-inferiority' studie van een vroege behandeling versus een expectatief beleid bij een persisterende ductus arteriosus bij te vroeg geborenen – BeNeDuctus

Samenvatting (Frans of Engels)

Een foetus heeft een andere bloedsomloop dan een pasgeboren baby. Tijdens de zwangerschap gebruikt het ongeboren kind namelijk zijn longen niet, omdat het zuurstof krijgt en koolzuur afgeeft via de moederkoek (placenta). Een goede doorbloeding van de longen is daarom nog niet nodig. Het bloed uit de longslagader stroomt dan langs een speciaal bloedvat naar de rest van het lichaam, zonder de longen te passeren. Dit bloedvat is de ‘ductus arteriosus’, of kortweg ‘ductus’. Zodra het kind wordt geboren, nemen de longen de taak van de placenta over, en hebben ze wel een goede doorbloeding nodig. Op dat moment wordt de ductus dus overbodig, en sluit deze zich normaal gezien vanzelf af. Bij te vroeg geboren kinderen blijft deze natuurlijke sluiting soms echter uit. Men spreekt dan van een ‘persisterende ductus arteriosus’, afgekort PDA.

Vroeger dacht men dat een PDA bij te vroeg geboren kinderen voor ernstige complicaties kon zorgen, zoals chronische longaandoening (‘bronchopulmonale dysplasie’), hersenbloeding, darmontsteking (‘necrotiserende enterocolitis’) en een verstoorde nierfunctie. Daarom probeerde men de ductus te sluiten met geneesmiddelen (Ibuprofen) of met een operatie.

Er zijn echter aanwijzingen dat het actief sluiten van een PDA het aantal ernstige complicaties niet doet afnemen. Daarom is er momenteel wereldwijd discussie of een PDA behandeld moet worden, of dat er beter afgewacht wordt. Met het huidige onderzoek willen we nagaan wat de beste aanpak is.

Meer concreet wil deze studie bij te vroeg geboren kinderen (minder dan 28 weken zwangerschap) de resultaten bij een afwachtende houding vergelijken met die van een behandeling met geneesmiddelen. Als blijkt dat een behandeling niet nodig is, kunnen de mogelijke bijwerkingen van de geneesmiddelen en een belastende operatie immers voorkomen worden.

Aan de gerandomiseerde multicentrische studie nemen ongeveer 570 pasgeborenen deel, van wie zo'n 150 in België.  Het gaat om kinderen geboren na een zwangerschap van minder dan 28 weken, bij wie in de eerste drie levensdagen met een hartechografie een open ductus (PDA) werd vastgesteld.

Ze worden willekeurig bij één van de volgende groepen ingedeeld: één die wordt behandeld met geneesmiddelen (Ibuprofen) waarmee geprobeerd wordt de ductus actief te sluiten, en een tweede waar de spontane sluiting van de ductus wordt afgewacht.

De kinderen worden in het kader van de studie gedurende 24 maanden actief opgevolgd.

 

Trial Description
Title

Multi-center, randomized non-inferiority trial of early treatment versus expectative management of patent ductus arteriosus in preterm infants. (KCE-16013)

Participants (P)

Preterm infants (GA<28 weeks) with an echocardiographic confirmed PDA with a transductal diameter >1.5 mm

Intervention (I)

Expectative PDA management is characterized as ‘watchful waiting’. No intervention is initiated with the intention to close a PD.

Control (C)

The preterm infants with a PDA are treated with COX-inhibition by Ibuprofen

Outcome (O)

The primary outcome is the composite of mortality, and/or NEC (Bell stage ≥ IIa), and/or BPD, defined as the need for supplemental oxygen need, all at a postmenstrual age of 36 completed weeks.

Trial Design

Multicenter, randomized, non-inferiority study conducted in neonatal intensive care units (NICU’s) in the Netherlands and Belgium

Sample Size

564 (150 in BE)

Trial duration

48 Months

Budget

€ 200 000 (incl. VAT)

Status

Open to recruitment

 

Trial team

Sponsor

Radboudumc Amalia Children’s Hospital

Chief Investigator

Willem P. de Boode, MD PhD

Radboudumc Amalia Children’s Hospital

Department of Pediatrics, Division of Neonatology

Geert Grooteplein Zuid 10 6525 GA Nijmegen

The Netherlands

Belgian Coordinating Centre

Bart Van Overmeire, MD PhD

Hôpital Erasme

Service de néonatologie

Route de Lennik 808

1070 Bruxelles

Documents
Protocol https://neonatologynetwork.eu/studies/study-protocol
Report

Expected for Q2 2022

Publication

Expected for Q2 2022

References

ClinicalTrials.gov: NCT02884219

EudraCT: 2017-001376-28

Webpage: https://neonatologynetwork.eu/studies/beneductus

Funding scheme

Commissioning workstream 2016