KCE-17008: Optimeds interventie voor multidisciplinair medicatie nazicht in verzorgingshuizen voor de evaluatie van de geschiktheid van voorschrijven – een proefonderzoek

Samenvatting (Frans of Engels)

Er is steeds meer interesse voor de verbetering van de farmacotherapie van rusthuisbewoners. De OptiMEDs- methode moet huisartsen ondersteunen bij hun keuze van farmacotherapie bij ouderen. OptiMEDs is een combinatie van een elektronische beslissingsondersteunende tool (voor het identificeren van mogelijk ongeschikte geneesmiddelen, anticholinergica, en medicatie die kan worden afgebouwd bij een beperkte levensverwachting), en van gerichte observaties door verpleegkundigen (volgens een lijst van mogelijk ongewenste effecten, op basis van individuele medicatielijsten).

Dit zal de basis vormen voor een multidisciplinair overleg met inbreng van huisarts, apotheker en verpleegkundige. Door OptiMEDs hopen we te komen tot een meer verantwoorde, veiligere en meer kosteneffectieve farmacotherapie bij rusthuisbewoners (minder bijwerkingen, hospitalisaties en ongepaste voorschriften, een betere levenskwaliteit en een lagere zorgconsumptie en mortaliteit).

Vooraleer de werkzaamheid van OptiMEDs te testen in een grote pragmatische studie, waarbij de resultaten van de interventie worden vergeleken met de gebruikelijke zorg, zullen we een pilootstudie uitvoeren in 3 rusthuizen, om de haalbaarheid en aanvaardbaarheid van de onderdelen van OptiMEDs te testen.

Trial Description
Title

Pilot study of the OptiMEDs intervention: a complex intervention for multidisciplinary medication review (including nurses, pharmacists, and physicians) in nursing homes, with ICT-support for the evaluation of the appropriateness of prescribing and for side-effect monitoring KCE-17008

Participants (P)

Residents in nursing homes

Intervention (I)

Formalised medication review involving input from nurses, pharmacist and GP supported by an electronic tool

Control (C)

Medication review as performed according to usual care

Outcome (O)

The feasibility and acceptability of a full study to investigate whether NH residents receiving standardised multidisciplinary medication review (prepared by ICT-support) will use less inappropriate medication four months after the intervention, compared to residents receiving standard care medication review.

Trial Design

Pilot study

Sample Size

estimated 150 residents

Trial duration

11 months

Budget

€ 450,000 including VAT (375,000 excluding VAT)

Status

Closed to recruitment - in follow up

 

Trial team

Sponsor

Ghent University

Chief Investigator

Prof. Thierry Christiaens

 

Trial coordinator

Maarten Wauters

 

Sites

3 nursing homes (1 control & 2 intervention)

External Partners

Research in Advanced Medical Informatics and Telematics (RAMIT) vzw

University Antwerpen

Documents
Protocol Download here
Report

Download here

Publication

Download here

References

Clinicaltrials.gov: NCT04142645

Webpage: 

Funding scheme

Investigator-led workstream 2017