KCE-17010: Een studie voor kinderen en jongvolwassenen met acute lymfoblastische leukemie (ALL) - ALLTogether1

Samenvatting (Frans of Engels)

Acute lymfoblasten leukemie (ALL) treft jaarlijks 70-80 kinderen in België en is daarmee de meest voorkomende kanker op kinderleeftijd (25% van alle kinderkankers). De kans op genezing bij kinderen met ALL is de laatste decennia sterk toegenomen, met een overlevingspercentage van meer dan 85-90%. Desalniettemin is de behandeling bij een deel van de kinderen onvoldoende doeltreffend, terwijl mogelijk 40 à 50% van de kinderen wordt overbehandeld met onnodige, soms ernstige bijwerkingen als gevolg. Onder- en overbehandeling kunnen alleen worden voorkomen als vroeg tijdens de behandeling de therapie-effectiviteit kan worden vastgesteld en, op geleidde van deze informatie, de behandeling kan worden aangepast op maat voor iedere patiënt. Met het ALLtogether consortium, waarbinnen een uniform Europees behandelingsprotocol werd ontwikkeld, streven we enerzijds naar een minder schadelijke, maar even efficiënte therapie voor de laag risico patiënten en anderzijds naar een intensifiëring van de behandeling voor de patiënten met het grootste risico op herval door toevoeging van innovatieve therapie (inotuzumab) of combinatietherapie (TEAM). Het doel van deze studie is een kader te scheppen in België voor het uitrollen en harmoniseren van dit Europese behandelplan voor beste ’standard of care’ met het oog op de verbetering van de overleving en de kwaliteit van overleven voor kinderen met ALL in België.

Trial Description
Title

ALLTogether1– A Treatment study protocol of the ALLTogether Consortium for children and young adults (1-45 years of age) with newly diagnosed acute lymphoblastic leukaemia (ALL)

Participants (P)

Children and young adults with newly diagnosed acute lymphoblastic leukemia

Intervention (I)

R1: In low risk (VLR) patients tests whether therapy can be safely reduced by the randomised omission of Doxorubicin in the Delayed Intensification phase of treatment

R2: In intermediate risk (IR-Low) patients with a low risk of relapse (IR-low) with standard IR-therapy tests if the therapy may be safely reduced by the randomised omission of either Doxorubicin in the Delayed Intensification phase of treatment or the omission of Vincristine(VCR)/Dexamethasone(Dexa) pulses in the Maintenance phase of treatment.

R3: In a sub-population of IR patients with high risk of relapse (IR-high) tests if the relapse-risk can be reduced (and thereby the disease-free survival increased) by the randomised introduction of either two cycles a new agent (Inotuzumab) before the Maintenance phase or the introduction of low-dose 6-Thioguanin (6TG) into the Maintenance phase (TEAM) with monitoring of 6TG-incorporation into the DNA of leukocytes.

Control (C)

R1: standard of care (delayed Intensification phase of treatment contains Doxorubicin)

R2: standard of care (Delayed Intensification phase contains Doxorubicin and maintenance phase contains Vincristine(VCR)/ Dexamethasone(Dexa) pulses)

R3: standard of care

Outcome (O)

R1: This is a non-inferiority comparison where we aim to show that removing anthracyclines does not result in an unacceptable reduction in the DFS rate.

R2: This is a non-inferiority comparison where we aim to show the removal of anthracyclines in DI OR vincristine and dexamethasone in maintenance do not result in an unacceptable reduction in the DFS rate.

R3: The primary endpoint is DFS, where we aim to show an improvement in the 5-year rate from 84% to 90% (i.e. an HR of 0.61).

Trial Design

Backbone protocol with 3 randomised questions

Sample Size

R1: Over a period of 7 years we expect to be able to recruit 1413 patients to this randomisation (1:1)

R2: Over a period of 7 years we expect to be able to recruit 1530 patients to this randomisation (1:1:1)

R3: With 1228 patients recruited over 5 years (assuming 39% are Intermediate Risk-High and 80% accept randomisation), an additional 2 years follow-up, a 2-sided 5% alpha we will have 84% power to detect this difference.

Belgian participation 510 patients randomised

Other participating countries: Sweden, Denmark, Norway, Finland, Iceland, Lithuania, Estonia, UK, Netherlands, Germany, Portugal, Ireland and France.

Trial duration

150 months

Budget

3.3 Million Euro (incl. VAT)

Of which approx. 2.6 Million Euro incl VAT is BCC and sites costs and 700,000 Euro incl. VAT is diagnostic lab tests.

Status

Open

 

Trial team

Sponsor

International sponsor: Karolinska University Hospital

Belgian Coordinating Centre: UZ GENT

Chief Investigator

Sponsor: MD PhD Mats Heyman, Karolinska Institut, Sweden

BCC: Dr Veerle Mondelaers, Ghent University Hospital, Belgium

Trial Coordinator/PM

Marlies Bekaert, HIRUZ, Ghent University Hospital, Belgium

External Partners

Belgian Society for Pediatric Hematology and Oncology (BSPHO)

Sites

Departments of pediatric hemato-oncology of 8 different university hospitals across Belgium
Documents
Protocol:  
Report: Q3/2029

 

Publication

 

References

Clinicaltrials.gov: NCT04307576

Eudract number: 2018-001795-38

Funding scheme

Investigator-led workstream 2017