About

KCE Trials is een programma van publiek gefinancierde, niet-commerciële, praktijkgerichte klinische studies. Deze studies behandelen vragen die over het algemeen niet door de industrie worden onderzocht, ondanks hun groot maatschappelijk belang. Zo zijn er weinig studies die bijvoorbeeld twee chirurgische technieken met elkaar vergelijken, of die het effect van reeds bestaande geneesmiddelen onderzoeken bij groepen die ondervertegenwoordigd zijn in commerciële studies, zoals kinderen of ouderen.

The first step in starting a trial within the KCE Trials programme is identifying a research question that is important for the quality and efficiency of the Belgian health care system....

The commissioned workstream starts with a call for topic proposals. Healthcare professionals, policy makers, patients and citizens can respond to this type of call. Selected topic proposals are translated into a commissioning brief. The commissioning briefs are published in a second call, inviting research teams to express their interest to perform the commissioned clinical trial by submitting a research outline (RO).

Published on: 
14-07-2017