Levensverwachting van personen met type 1 diabetes (Rapid Review)

Diabete 1

KCE Reports 314 (2019)

In het kader van de Wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014, werd er een Opvolgingsbureau voor de tarifering opgericht. Dit heeft tot taak om de voorstellen tot bijpremie of weigeringen van verzekeringen die de terugbetaling van het kapitaal van een krediet waarborgen (schuldsaldoverzekeringen) te onderzoeken (art.217).

Artikel 218 voorziet dat het KCE een studie uitvoert, om te beoordelen of de tarieven die de verzekeraars hanteren, afgestemd zijn op de evolutie van de geneeskundige technieken en van de gezondheidszorg aangaande de belangrijkste betrokken ziektebeelden. Deze studie moet een verslag van de Commissie voor verzekeringen, waarin de toepassing van de bepalingen van de wet worden geëvalueerd, vergezellen. Het huidige rapport gaat over diabetes type 1.

Omwille van zijn technische aard, is dit rapport enkel in het Engels beschikbaar.

 

CONTACT
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
Gepubliceerd op: 
16-05-2019