Nieuwe wetenschappelijke richtlijn behandeling baarmoederhalskanker: ook aandacht voor kinderwens en seksualiteit

  • 21 november 2011

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde samen met het College voor Oncologie een nieuwe kankerrichtlijn, deze keer  voor de diagnose, behandeling en opvolging van baarmoederhalskanker. Deze richtlijn is gebaseerd op een systematisch nazicht van de wetenschappelijke literatuur en hierdoor een Belgische primeur. De richtlijn heeft ook aandacht voor de kinderwens en het seksueel functioneren van de getroffen vrouwen. In 2008 werd er nog bij meer dan 600 vrouwen cervixkanker vastgesteld, en bijna 200 vrouwen overleden eraan.

Wat is een richtlijn?

Het is vandaag voor zorgverleners haast onmogelijk om op de hoogte te blijven van alle medische ontwikkelingen. Om ze te helpen bij de keuze tussen de verschillende diagnose- en behandelmogelijkheden worden klinische praktijkrichtlijnen opgesteld door specialisten uit verschillende medische disciplines, betrokken bij de behandeling van de aandoening. Zij baseren zich voor dit werk o.m. op de meest recente studies gepubliceerd in de internationale wetenschappelijke literatuur.

Meer dan 600 nieuwe diagnoses, en bijna 200 sterfgevallen in 2008

In 2008 (meest recente cijfers) werden er in ons land 643 nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker vastgesteld en in datzelfde jaar stierven er 186 vrouwen aan de aandoening. De gemiddelde leeftijd bij diagnose is 54 jaar, maar er zijn toch ook een aanzienlijk aantal gevallen bij jongere vrouwen die nog een kinderwens hebben.

Behouden van vruchtbaarheid bij vroegtijdige diagnose

De standaardbehandeling bij vroegtijdige diagnose is het volledig wegnemen van de baarmoeder, de zgn hysterectomie. Bij vrouwen met kinderwens kan de ingreep minder uitgebreid gebeuren, zodat een eventuele zwangerschap nog mogelijk blijft. Verder bevat de richtlijn aanbevelingen voor de behandeling van baarmoederhalskanker tijdens de zwangerschap en heeft men aandacht voor de impact van de behandeling op het seksuele leven van de patiënte.

Een meer gevorderd stadium van baarmoederhalskanker wordt behandeld met chemotherapie en bestraling. In geval van uitzaaiingen wordt geprobeerd om door chemotherapie het leven te verlengen en de klachten te verlichten.

Volgende stap: implementatie, opstellen van kwaliteitsindicatoren en geven van feedback

Het College voor Oncologie zal instaan voor publicatie en verspreiding van de richtlijn.In een volgende fase zullen er, in samenwerking met de Stichting Kankerregister, kwaliteitsindicatoren ontwikkeld worden, om te evalueren in hoever de richtlijn wordt opgevolgd, en om feedback aan de zorgverleners te geven. Dit alles zou in een integraal kwaliteitssysteem moeten worden gegoten, zoals het KCE reeds vermeldde in KCE-rapport 152 van voorjaar 2011.

De medische wetenschap staat uiteraard ook niet stil. Om die reden zal deze richtlijn na 5 jaar moeten worden aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen.

Samenwerking met Nederlandse zusterorganisatie

De ontwikkeling van de richtlijn gebeurde in partnership met IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). De intensieve wisselwerking zorgde voor tijds- en kwaliteitswinst, en is zeker voor herhaling vatbaar.

GERELATEERD LINKS
Contactpersoon
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 48
+32 (0)475 769 766
JAARVERSLAG