Internationale samenwerking

Het KCE onderhoudt uitstekende relaties met buitenlandse wetenschappelijke instellingen die soortgelijk onderzoek uitvoeren, zoals NICE (UK), ZIN (Nederland), HAS (Frankrijk), IQWiG (Duitsland) of het Norwegian Institute of Public Health (Noorwegen). De verdeling van HTA-, HSR- en richtlijnopdrachten over één enkel of meerdere instituten verschilt echter van land tot land of zelfs van regio tot regio. Het KCE neemt daarin een unieke plaats in, want het combineert de drie types van projecten en is daarnaast verantwoordelijk voor KCE Trials, het programma van publiek gefinancierde klinische studies.

Door zijn reputatie van wetenschappelijke nauwkeurigheid wordt het KCE vaak uitgenodigd om deel te nemen aan internationale werkgroepen. Het is een actief lid van verschillende internationale netwerken:

CRIGH

Het Clinical Research Initiative for Global Health (CRIGH) is een internationale structuur die klinisch onderzoek ondersteunt. Het wil onderzoeksprogramma's van de deelnemende landen optimaliseren, internationale normen in klinisch onderzoek opstellen en het gebruik van innovatieve methoden en technologieën bevorderen. Het secretariaat wordt verzorgd door ECRIN, in samenwerking met het National Institute of Health (NIH). De WHO en de OESO zijn waarnemende leden.

Rol van het KCE : Het KCE Trials programma is lid van CRIGH en is co-lead voor de ‘comparative effectiveness work package’. 

ecrinECRIN is een internationaal netwerk van Europese wetenschappers die betrokken zijn bij klinisch onderzoek. Het wil multicentrisch transnationaal onderzoek bevorderen door aan de onderzoekers ondersteuning en tools aan te bieden voor het uitvoeren van onderzoek op multinationaal niveau.

Rol van het KCE: België is (nog) geen lid van ECRIN, maar het KCE Trials programma is er, in het kader van internationale samenwerking, regelmatig mee in contact.

logo EUnetHTAEUnetHTA is een Europees netwerk van Health Technology Assessment (HTA) agentschappen, bestaande uit meer dan 30 EU-landen. De algemene doelstelling van het netwerk is om de (nationale of regionale) HTA-agentschappen, onderzoeksinstellingen en de beleidsmakers met elkaar in contact te brengen en te laten samenwerken op Europees niveau.

Rol van het KCE: Het KCE neemt al sinds 2006 actief deel aan EUnetHTA en is momenteel ‘Co Lead partner’ van Work package 6, het  ‘Quality Management System’. Het KCE is betrokken bij de productie van methodologische documenten en de gezamenlijke ontwikkeling van HTA-rapporten.

Campbell CollaborationDe European Observatory on Health Systems and Policies ondersteunt het evidence-based gezondheidsbeleid door de dynamiek van de Europese gezondheidssystemen uitgebreid en grondig te bestuderen. Zo is het verantwoordelijk voor de HiT rapporten, die het gezondheidssysteem van elk land gedetailleerd beschrijven.

De partners van het Observatorium:  de Regional Office van de WHO (Worl Health Organization), de Belgische, Finse, Noorse, Sloveense, Spaanse en Zweedse regeringen en die van de regio van Venetië (Italië), de Europese Investeringsbank (EIB), de Wereldbank, de London School of Economics and Political Science (LSE) en de London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM).

Rol van het KCE: Sinds 2010 zorgt het KCE voor de update van de HiT over de Belgische gezondheidszorg: The health systems and policy monitor : Belgium

logo GINGuidelines International Network (GIN) is een internationale non-profit organisatie die organisaties en personen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van klinische richtlijnen (guidelines) samenbrengt. GIN wil de zorgkwaliteit mee helpen verbeteren door de ontwikkeling en implementatie van systematische richtlijnen op internationaal niveau aan te moedigen.

Rol van het KCE: het KCE is lid van GIN Een aantal KCE-experten neemt deel aan de methodologische werkgroepen.

Logo HTAIHTAi is de mondiale wetenschappelijke en professionele organisatie voor HTA (Health Technology Assessment). Het is een neutraal forum dat onderzoekers, onderzoeksinstellingen, beleidsmakers, vertegenwoordigers van de industrie, academici, zorgverleners, vertegenwoordigers van patiënten en consumenten en andere belanghebbenden uit 65 landen en 5 continenten verenigt.

Rol van het KCE : een aantal KCE-experten neemt deel aan werkgroepen (Bijv. the Patient and Citizen Involvement Group) en opleidingen.

logo INAHTAINAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment) is het internationaal netwerk van HTA-agentschappen. Het biedt zijn leden een forum om gemeenschappelijke belangen te identificeren bij de evaluatie van gezondheidstechnologieën. Doel is om een samenwerking tussen agentschappen tot stand te brengen en het delen en vergelijken van onderzoeksinformatie om zo dubbel werk te voorkomen.

Rol van het KCE: Het KCE is lid van INAHTA sinds 2004. KCE experten nemen regelmatig deel aan INAHTA werkgroepen (HTA database, Position statement on patient involvement).

prefer_logoPREFER maakt deel uit van het IMI (Innovative Medicines Initiative) dat de academische wereld, de biofarmaceutische industrie, de patiëntenorganisaties, HTA-agentschappen (waaronder het KCE), de regulatoren en betalers en KMO’s samenbrengt. PREFER wil een methode ontwikkelen waarmee bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen rekening wordt gehouden met het standpunt en de voorkeur van de patiënt.

Rol van het KCE: het KCE is voorzitter van de HTA&Payers Advisory Group en coôrdineert de communicatie met de HTA-agentschappen. Hij neemt als onderzoeker ook deel aan alle werkgroepen en is medevoorzitter van de werkgroep die zich bezighoudt met aanbevelingen.

Published on: 
23-04-2020