Presentatie en taal van de rapporten

Elk KCE-rapport wordt op onze website gepubliceerd, binnen de maand na goedkeuring door de Raad van Bestuur.

Voor elk rapport wordt een eigen, specifieke pagina opgemaakt. U hebt er de keuze tussen verschillende formules, afhankelijk van uw niveau van interesse:

  • het wetenschappelijke rapport met de volledige beschrijving van het onderzoek, de methodologische details en de resultaten. Dit rapport wordt altijd in het Engels geschreven, omdat het de taal is van de wetenschappelijke wereld (Belgisch en internationaal) en de werktaal van onze onderzoeksteams, die vaak taalgemengd zijn.
  • soms wordt er daarbij een short report voorzien, eveneens in het Engels, met een samenvatting van het onderzoekswerk en een discussie over de resultaten.
  • een synthese van 20 tot 30 pagina’s, die de context van de studie, de essentie van de resultaten en de beleidsaanbevelingen in een duidelijke en vlotte taal samenvat. De synthese is bedoeld voor elke geïnteresseerde burger, maar zeker voor de zorgverleners van het terrein en de betrokken beleidsmakers. Daarom wordt ze opgesteld in het Nederlands en het Frans
  • een persbericht, een tekst van twee pagina’s, in de eerste plaats bedoeld voor journalisten maar ook bruikbaar als een snelle inleiding tot het onderwerp. Deze tekst is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.
  • eventueel een video van enkele minuten, wanneer het onderwerp een groot publiek kan aanspreken. In deze video leggen de auteurs van de studie in een duidelijke en toegankelijke taal de grote lijnen van hun bevindingen uit.
  • soms vindt u er ook infografieken, Power Point presentaties,…
  • sommige rapporten worden gegroepeerd in thematische pagina’s. Zo kan u in één klik alle KCE-studies en –publicaties over een bepaald thema (bv. zwangerschap en geboorte, preventieve geneeskunde, prostaatkanker, enz.) terugvinden.
Published on: 
11-07-2017