Bijdragen COVID-19

Klinische proeven (KCE Trials)
  • COV-AID  (combinaties van interleukine 1 en interleukine 6 blokkerende middelen)
  • DAWN-plasma (toediening van plasma van patiënten die genezen zijn van COVID-19 aan COVID-19-patiënten die gehospitaliseerd zijn) 
  • DAWN Camostat (werkzaamheid van het geneesmiddel Camostat voor patiënten die zich presenteren in de ambulante zorg met een COVID-19 infectie)
  • CONFIDENT  (toediening van plasma van patiënten die genezen zijn van COVID-19 aan COVID-19-patiënten op de intensive care) 
  • DisCoVeRy (deelname aan de internationale studie die wordt gecoördineerd door INSERM - Frankrijk)
  • IMCOVAS (evaluatie van verschillende toedieningsschema's voor 3 vaccins tegen COVID-19 (Pfizer, Moderna en AstraZeneca))

TX_Logo

Contact
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
JAARVERSLAG
Published on: 
17-12-2021