Health Systems in Transition (HiT): het Belgisch gezondheidssysteem

De profielen van gezondheidssystemen in transitie (HiT), opgesteld door de European Observatory on Health Systems and Policies, zijn gedetailleerde beschrijvingen van het gezondheidsstelsel en de lopende beleidsinitiatieven in elk deelnemend land.

Het Belgische rapport kwam tot stand in samenwerking met het KCE en Sciensano. Om vergelijkingen tussen landen te vergemakkelijken, zijn deze rapporten gebaseerd op een gemeenschappelijke template. Deze stellen beleidsmakers, onderzoekers en andere stakeholders in staat om een gedetailleerd beeld te krijgen van hun eigen gezondheidssysteem, maar ook om de ervaringen van andere landen te analyseren en zo inspiratie op te doen die relevant is voor hun eigen situatie. Het doel is om blijvende ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van initiatieven en hervormingen in de gezondheidszorg. 

Een volledige update van het rapport wordt voorzien ongeveer elke 5 jaar. Belangrijke veranderingen en hervormingen die intussen zijn doorgevoerd  worden gedocumenteerd op een online platform, waarop ook de laatste volledige versie van het rapport beschikbaar is.

Contact
Karin Rondia (FR)
+32 (0)2 287 33 48
+32 (0)475 769 766
JAARVERSLAG
Published on: 
17-02-2021