Hulpmiddelen bij de consultatie

Deze pagina bevat een overzicht van hulpmiddelen voor bij de consultatie, ontwikkeld door het KCE.

Statines voorschrijven als primaire preventie

StatinesDeze website is een hulpmiddel voor gedeelde besluitvorming. Het geeft huisartsen een wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning tijdens een gesprek met de patiënt over het voorschrijven (of niet) van statines als primaire preventie.

Idealiter wordt deze beslissing genomen in overleg met de patiënt. Daarom zijn de teksten op deze site gemakkelijk leesbaar gemaakt voor het grote publiek.

De site werkt in twee stappen:

  • een inschatting van het cardiovasculaire risico van de patiënt met de Belgische (BEL) of Europese SCORE (ESC) tool.
  • de verkregen waarde wordt vervolgens automatisch in een algoritme ingevoerd. Dat vergelijkt het cardiovasculaire risico van de patiënt met en zonder statines. Dit algoritme is gebaseerd op gegevens uit het KCE-rapport 306 (HTA).

Het resultaat kan in pdf-formaat worden opgeslagen, om te bewaren in het medisch dossier, of om af te printen en aan de patiënt mee te geven.

De site is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits.

Opsporing, behandeling en opvolging van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)

nl_SOADeze interactieve tool is bestemd voor eerstelijnszorgverleners, om hen te begeleiden bij consultaties over seksuele gezondheid.

Men kan:

•    stapsgewijs te werk gaan, van het ter sprake brengen van het onderwerp tot de opvolging na behandeling, en het verwittigen van de partner(s)
•    onmiddellijk naar een bepaald gedeelte gaan, door het betrokken tabblad aan te klikken.

Deze tool is gebaseerd op de richtlijn voor de diagnose en behandeling van gonorroe en syfilis (KCE - 2019) en chlamydia (Werkgroep ontwikkeling richtlijnen eerste lijn - 2019).

Hij omvat ook de diagnostische testen voor HIV en hepatitis A, B en C. De site is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits.

Zorgpad voor lage rugpijn en radiculaire pijn

nl_lombalgieDit interactieve zorgpad is gebaseerd op de richtlijn rond lage rugpijn en radiculaire pijn van het KCE (2017). Het laat toe om de aanpak van lage rugpijn of radiculaire pijn te organiseren op basis van de duur en het professionele domein.

De tool werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Spine Society of Belgium en met vertegenwoordigers van huisartsen, kinesitherapeuten en andere beoefenaars van manuele technieken  (osteopaten en chiropractoren), met specialisten fysische geneeskunde en revalidatie, orthopedisch chirurgen, neurochirurgen, anesthesisten/algologen (pijnklinieken) en psychologen. Voor de arbeidsgerelateerde aspecten waren ergotherapeuten, ergonomen, bedrijfsartsen en artsen- adviseurs van de ziekenfondsen bij het project betrokken.

 

Voor een korte uitleg over de werking van het interactieve zorgpad kan u deze video bekijken. De site is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits.

 

Routinematige testen vóór geplande, niet-cardiothoracale chirurgie

preop_nl

Met deze app voor smartphone, tablet en PC kan worden nagegaan welke preoperatieve onderzoeken (niet) moeten worden uitgevoerd bij een patiënt vóór een electieve operatie, op basis van zijn gezondheidstoestand en de ernst van de geplande interventie.

De tool is gebaseerd op de KCE-richtlijn over hetzelfde onderwerp. Deze werd ontwikkeld met zorgverleners van het terrein en de patiëntenverenigingen.Hij kan gratis worden geraadpleegd via de App Store (iOS), Google play (Android) of  https://preop.kce.be/nl/
De aanvraag bestaat in het Frans en Nederlands.

Daarnaast kan er een algoritme met dezelfde aanbevelingen in pdf-formaat worden gedownload.

 

 

 

 

 

Intensieve ambulante zorg voor Covid-19 patiënten 

BESLISHULP

 

Dit algoritme structureert en prioriteert de aandachtspunten die eerstelijnszorgverleners - bijgestaan door familieleden - in staat stellen om de toestand van een patiënt met COVID-19 die thuis wordt opgevolgd op elk moment te beoordelen. Dit om zeer snel elk risico op verergering te identificeren waarvoor eventueel een ziekenhuisopname nodig is. Dit is een gezamenlijk project van het Collège de Médecine Générale en het KCE met de Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG), Domus Medica, het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en Sciensano. 

 

 

Dit algoritme is een bijlage bij het speciaal COVID-19 rapport “Ambulante zorg voor Covid-19 patiënten in het kader van de verzadiging in Belgische ziekenhuizen

 

 

 

Zes snelle tools om PICS (post-intensieve zorgsyndroom) te detecteren voor huisartsen

 

COVID-19_Contributions_ PICS tool_NLHet KCE heeft in de wetenschappelijke literatuur zes snelle en gemakkelijke instrumenten geïdentificeerd waarmee huisartsen de tekenen van PICS (post intensive care syndroom) in minder dan tien minuten kunnen herkennen bij patiënten die van de intensive care worden ontslagen. Deze tests zijn gemakkelijk in de huisartsenpraktijk of bij de patiënt thuis uit te voeren.

 

Dit document is een bijlage bij het speciaal COVID-19 rapport over het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) voor huisartsen

 

Beslissingsboom voor zorgprofessionals gebonden aan beroepsgeheim in geval van vermoeden van ouderenmis(be)handeling

 

Beslissingshulp voor hulp- en zorgverleners gebonden door het beroepsgeheim bijDit stappenplan is bedoeld om eerstelijnsprofessionals in de zorg- en ondersteuningssector te helpen reageren op vermoedens van ouderenmishandeling.

De stappen in dit plan zijn gebaseerd op diverse modellen uit andere landen, wetenschappelijke literatuur en informatie die is verkregen van mensen uit de praktijk en deskundigen.

Het is een algemeen plan dat moet worden aangevuld met de contactgegevens van de betrokken plaatselijke diensten (OCMW's, sociale diensten van ziekenhuizen en ziekenfondsen, verenigingen van naaste verzorgers, enz.) en van actoren van politie en justitie. 

Dit stappenplan is een bijlage bij het KCE Rapport 331: Hoe kunnen we ouderenmis(be)handeling in België beter aanpakken?

 

Aanbevolen onderzoeken tijdens een laag-risico zwangerschap

Algo_NLDit algoritme is een bijlage bij de klinische praktijkrichtlijn over het monitoren van laag-risico zwangerschappen (KCE-rapport 248).

Het geeft een overzicht van de aanbevolen onderzoeken voor alle zwangerschappen, ongeacht de context (gezin, psychosociaal, economisch, enz.) waarin zij zich voordoen.

Het is gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur en werd ontwikkeld in overleg met Belgische clinici-experts (gynaecologen, vroedvrouwen, huisartsen, neonatologen, vertegenwoordigers van ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance) en Kind en Gezin) om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de realiteit op het terrein.

 

Beslissingshulp bij een verzoek tot prostaatkankerscreening met PSA

prost_nlDeze brochure moet artsen ondersteunen bij het uitleggen van de voor-en nadelen van prostaatkankerscreening met PSA. Hierdoor moeten mannen een keuze kunnen maken die het beste overeenkomt met hun persoonlijke voorkeuren en waarden.

De brochure bestaat uit twee delen: 

• informatie voor de arts: een update over de gevolgen (positief en negatief) van PSA-screening;
• de tool zelf, die is bedoeld om bij de consultatie te worden gebruikt: de rechterpagina bevat voor elke boodschap de schema’s die aan de patiënt moeten worden getoond. De linkerpagina bevat uitleg over de schema’s voor de arts.

De volgende vragen worden behandeld:
• Wat zijn de belangrijkste doodsoorzaken bij mannen tussen 55 en 69 jaar?
• Wat gebeurt er in de 15 jaar na de eerste screening?
• Wat zijn de gevolgen van een screening op korte termijn?
• Wat zijn de gevolgen op middellange en lange termijn met en zonder screening?

De cijfers uit de schema’s zijn afkomstig uit Belgische gegevens. Op basis daarvan kunnen de resultaten van het ERSPC-onderzoek worden geëxtrapoleerd naar de kenmerken van de Belgische mannelijke bevolking.

De brochure (in het Frans of Nederlands) kan gratis worden verkregen door een mail te sturen naar info@kce.fgov.be; Ze kan ook worden gedownload via de KCE-website.

 

Borstkankerscreening: boodschappen ter ondersteuning van een geïnformeerde besluitvorming

nl_cancer

Het KCE ontwikkelde een aantal neutrale boodschappen voor vrouwen met een ‘normaal’ risico (dus niet voor vrouwen uit families waar borstkanker vaak voorkomt). Er werd speciale aandacht besteed aan de duidelijkheid van de informatie, zodat deze voor iedereen toegankelijk is. Dit didactisch materiaal is bedoeld voor iedereen in het domein, en kan worden gebruikt tijdens een gesprek met de betrokken vrouwen of worden ingevoegd in schriftelijke documentatie. Het is beschikbaar in het Frans en Nederlands.

•  Informatie voor vrouwen van 40 tot 49 jaar
•  Informatie voor vrouwen van 50 tot 59 jaar
•  Informatie voor vrouwen van 60 tot 69 jaar
•  Informatie voor vrouwen van 70 tot 79 jaar

 

CONTACT
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
JAARVERSLAG
Published on: 
03-05-2021