64-Slice computertomografie van de kransslagaders bij patiënten met vermoeden van coronaire hartziekte

KCE Reports 82A (2008)

Om een kransslagadervernauwing vast te stellen gebruikt men in de Belgische ziekenhuizen steeds meer de multislice CT-scanners (MSCT). Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) vergeleek ze met de klassieke onderzoekstechnieken van het hart. Het is niet aangetoond dat MSCT bijdraagt tot het voorkomen van hartaanvallen of het redden van levens. MSCT is vooral geschikt om normale kransslagaders in beeld te brengen, dus om mensen gerust te stellen. Voor het overige is het niet duidelijk dat de techniek nauwkeurig genoeg is om de andere testen te vervangen. Een nadeel is ook dat de patiënt wordt blootgesteld aan een hoge stralingsdosis. Het KCE raadt een terugbetaling aan onder strikte voorwaarden en het uitvoeren van een nationale klinische studie. Meer lezen...

Contactpersoon
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
Gepubliceerd op: 
10-07-2008