Belgische richtlijnen voor economische evaluaties en budget impact analyses: tweede editie

R183

KCE Reports 183A (2012)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en het RIZIV ontwikkelden in 2008 richtlijnen waaraan de aanvragen tot terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen (klasse 1) moeten voldoen. Het KCE heeft deze nu herzien en aangevuld met richtlijnen voor het uitvoeren van een budgetimpact analyse. Al deze richtlijnen werden bovendien uitgebreid naar alle medische interventies ( naast de geneesmiddelen ook prothesen, implantaten, evenals alle andere medische prestaties).Dit moet zorgen voor meer transparantie en consistentie van de economische analyses en het RIZIV helpen om betere en meer gemotiveerde beslissingen te nemen. Meer lezen...  

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
Gepubliceerd op: 
17-07-2012