Cardiale Resynchronisatie Therapie. Een Health Technology Assessment

KCE Reports 145A (2010)

Voor patiënten met hartfalen bestaat er sinds een tiental jaren cardiale resynchronisatie therapie (CRT), een speciale behandeling met een soort pacemaker die de pompfunctie van het hart bevordert. Jaarlijks wordt er in ons land bij ongeveer 530 mensen voor het eerst een CRT-apparaat ingeplant. Dit aantal zal in de toekomst toenemen. Het RIZIV vroeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om advies vooraleer deze behandeling volledig terug te betalen.
Het KCE stelde vast dat door CRT het aantal overlijdens en ziekenhuisopnames daalt bij patiënten met ernstig hartfalen. Het is echter niet bewezen dat het duurdere toestel (21.000€) beter werkt dan het goedkopere (7000 €). Het inbrengen van het apparaat is technisch moeilijk en zorgt bij 1 op 5 patiënten voor ernstige problemen. Daarom beveelt het KCE aan om alleen ziekenhuizen die jaarlijks minstens 20 van deze ingrepen uitvoeren toe te laten CRT-apparaten in te brengen. Meer lezen...

Contactpersoon
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
Gepubliceerd op: 
04-01-2011