Correctie van refractieve oogafwijkingen bij volwassenen – Deel 3: organisatie en wettelijk kader van de extramurale chirurgische centra

Qualité et sécurité dans les centres de chirurgie privés: un besoin de cadre légal

KCE Reports 225A (2014)

Oogoperaties en esthetische ingrepen gebeuren regelmatig in ‘privé chirurgische centra‘ (of extramurale centra), dus buiten de muren van een ziekenhuis. Deze centra moeten niet voldoen aan dezelfde strikte kwaliteits- en veiligheidsvereisten die worden opgelegd aan de reguliere ziekenhuizen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ( KCE)  pleit voor een verplichte uitbatingsvergunning met regelmatige kwaliteitscontroles. Meer lezen...

Gepubliceerd op: 
01-07-2014