De moleculaire profileringstesten en hun bijdrage aan de beslissing tot behandeling met adjuvante chemotherapie bij borstkanker – een Rapid Assessment

R237

KCE Reports 237A (2015)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voerde een studie uit over het moleculair testen van de borstkankercellen zelf. Op basis van deze testen kan men de moleculaire eigenschappen opsporen die typisch zijn voorde kanker, een prognose stellen en kan een bijna « gepersonaliseerde » behandelstrategie worden bepaald.  Meer Lezen...

Gepubliceerd op: 
15-01-2015