De performantie van het Belgische gezondheidssysteem. Rapport 2012

De performantie van het Belgische gezondheidssysteem. Rapport 2012

KCE Reports 196A (2013)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg(KCE) bestudeerde samen met het RIZIV en het WIV (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) de performantie van het Belgische gezondheidssysteem. De resultaten werden vergeleken met die van 14 andere Europese landen. Uit de metingen blijkt dat er heel wat positieve scores zijn, zoals de vaccinatiegraad van de kinderen, de overleving na borst -of darmkanker op 5 jaar, de relatie met de huisarts, het toenemend gebruik van goedkopere geneesmiddelen, enz. Er is nog wel ruimte voor verbetering voor o.a. de deelname aan de opsporing van borst- en baarmoederhalskanker en de opvolging van diabetici. Ook worden er nog te veel antibiotica voorgeschreven, en worden de Belgen nog teveel blootgesteld aan medische straling. De vergrijzing van de huisartsen is verontrustend, evenals de sociale ongelijkheid (vb de lagere sociale klassen hebben een slechtere gezondheid). Meer lezen...

Gepubliceerd op: 
25-01-2013