Drug Eluting Stents in België: Health Technology Assessment

KCE Reports 66A (2007)

Voor de behandeling van vernauwingen van de kransslagaders zijn er sinds enkele jaren buiten de klassieke metalen stents ook speciale stents beschikbaar die een geneesmiddel bevatten. Het geneesmiddel zou moeten verhinderen dat er terug een vernauwing optreedt. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de Universiteit Antwerpen bekeken de werkzaamheid en de kosteneffectiviteit van deze nieuwe stents. Het blijkt dat ze het risico op overlijden of op een hartinfarct niet verlagen. Er is iets minder kans op een nieuwe vernauwing, maar dit slechts voor een beperkt aantal patiënten. Ze kosten wel meer dan het dubbele van de klassieke stents. Meer lezen...

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
Gepubliceerd op: 
30-10-2007