Een eerste stap naar het meten van de performantie van het Belgische gezondheidszorgsysteem

KCE Reports 128A (2010)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde samen met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het RIZIV een prototype van een meetsysteem om de performantie van de Belgische gezondheidszorg te meten. Een eerste oefening toonde aan dat een dergelijke meting een haalbare kaart is, als er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, zoals een goede samenwerking tussen de betrokken administraties en een betere beschikbaarheid van de gezondheidsdata. Zo zijn er nog steeds geen recente nationale gegevens over de sterfteoorzaken. Meer lezen...

Gepubliceerd op: 
05-07-2010