Evaluatie van de referentiebedragen.

KCE Reports 17A (2005)

In de ziekenhuizen werden in 2002 'referentiebedragen' ingevoerd als een maatregel tegen overconsumptie: voor een aantal chirurgische ingrepen dienen uitgaven groter dan 21% boven het gemiddelde terugbetaald door de ziekenhuizen. Een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) toont nu aan dat de referentiebedragen nauwelijks gekend zijn in de ziekenhuissector en technisch vatbaar zijn voor kritiek. Verschillende verbeteringen zijn mogelijk: o.a. meer informatie vanuit de overheid naar de sector, de uitbreiding naar daghospitalisatie en nietchirurgische verblijven en vergroten van de impact om een gedragswijziging te veroorzaken. In het rapport wordt ook de vraag gesteld of de beleidsmakers niet moeten overwegen een meer globale herziening van de ziekenhuisfinanciering als optie te bekijken. Meer lezen...

Edition : 18/07/2005 (1st print), 26/08/2005 (2nd print)

Gepubliceerd op: 
18-07-2005