Evolutie van de uitgaven voor gezondheidszorg.

KCE Reports 15A (2005)

De betaalbaarheid van de gezondheidszorg geniet ruime belangstelling bij publiek en media. Er wordt veel aandacht besteed aan de effecten van de vergrijzing voor de volgende decennia, maar voor het beleid is ook de meer nabije evolutie van het grootste belang. Welke uitgaven kan men verwachten binnen 6 maanden, binnen een jaar, binnen drie jaar,…? Het antwoord op deze vragen is belangrijk, zowel voor het vastleggen van de begrotingsdoelstelling als voor de inschatting van de gevolgen van concrete beleidsmaatregelen. Een nieuwe studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), in samenwerking met onderzoekers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), de KU Leuven en het Federaal Planbureau, onderzoekt de haalbaarheid van deze voorspellingen binnen de Belgische context. Meer lezen...

Edition : 20/07/2005 (1st print), 27/05/2005 (2nd print)

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
Gepubliceerd op: 
16-07-2005