Financiering van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt in algemene ziekenhuizen

KCE Reports 73A (2007)

In 2007 legde de Belgische wetgeving het kader van een zorgprogramma voor de geriatrische patiënt vast. Op vraag van de FOD Volksgezondheid concretiseerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bepaalde punten van dit programma. Het KCE werkte hiervoor samen met een interuniversitair team (UCL-ULB). Het rapport duidt  concrete manieren aan om geriatrische patiënten bij hospitalisatie te identificeren, hun gezondheidstoestand te evalueren en ze door te verwijzen naar de meest gepaste afdelingen.  Het omschrijft tenslotte hoe een efficiënte en doeltreffende organisatie en financiering van de geriatrische ziekenhuiszorg kan tot stand komen. Meer lezen...

Contactpersoon
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
Gepubliceerd op: 
22-01-2008