Geplande zorg voor buitenlandse patiënten: impact op het Belgische gezondheidszorgsysteem

Geplande zorg voor buitenlandse patiënten: impact op het Belgische gezondheidszorgsysteem

KCE Reports 169A (2011)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht samen met de K.U.Leuven de instroom van buitenlandse patiënten die zich laten opnemen in een Belgisch ziekenhuis voor een geplande ingreep. De grote meerderheid  komt uit andere EU landen, vooral dan uit Nederland en Frankrijk. In vergelijking met het totaal aantal hospitalisaties is hun aandeel nog beperkt (ongeveer 1,5% van alle hospitalisaties), maar op 5 jaar tijd nam hun aantal wel met 60% toe. Een verdere toename kan financiële problemen of wachtlijsten veroorzaken.  Het KCE stelt daarom voor om de ziekenhuisfinanciering aan te passen. Daarnaast zou het pas operationele Observatorium voor Patiëntenmobiliteit aan de alarmbel moeten trekken wanneer er wachtlijsten ontstaan. Meer lezen...

Gepubliceerd op: 
25-11-2011