Impact van de rapporten gepubliceerd door het KCE tijdens de periode 2009-2011

214

KCE Reports 214A (2013)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft bestudeerd in welke mate zijn aanbevelingen door het beleid worden opgevolgd, een unieke oefening voor dit soort wetenschappelijke instelling. Ongeveer de helft van de KCE- adviezen uit de periode 2009-2011 had een directe impact op de wetgeving. Een derde is momenteel nog het onderwerp van discussie bij de beleidsmakers. Het huidige regeerakkoord voorziet dat de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid het parlement jaarlijks een verslag moet bezorgen over het gevolg dat aan de KCE-rapporten werd gegeven. Het huidige impactrapport levert hiervoor de nodige informatie. Meer lezen... 

 

Gepubliceerd op: 
12-12-2013