Invloed van onafhankelijke artsenbezoekers op de praktijk van artsen in de eerste lijn

KCE Reports 125A (2010)

Op vraag van het Geneesmiddelenagentschap (FAGG) onderzocht het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), samen met de onderzoekers van Spiral (ULG) en het Leuvense Medsat , de impact van onafhankelijke huisartsenbezoeken. Doel van deze bezoeken is de huisartsen een onafhankelijke, wetenschappelijke boodschap te brengen. Het FAGG investeerde het afgelopen jaar meer dan 1 miljoen € in het project. Bij gebrek aan voldoende gegevens kon het KCE over de impact in België geen definitieve conclusie trekken. Als het project wordt voortgezet beveelt het KCE aan om het beter te integreren in de andere Belgische initiatieven inzake zorgkwaliteit . Daarnaast zou men gerichter moeten te werk gaan bij de selectie van de onderwerpen en de te bezoeken artsen. De methode van de individuele contacten wordt het beste uitgebreid met andere communicatie middelen. Tenslotte zijn een goede dataregistratie en evaluatie onontbeerlijk. Meer lezen...

Gepubliceerd op: 
29-03-2010