Magnetische Resonantie Beeldvorming: kostenstudie

KCE Reports 106A (2009)

Minister Onkelinx vroeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) naar wetenschappelijk advies op vlak van programmatie en financiering van Magnetische Resonantie, een medische beeldvormingstechniek. De beschikbare gegevens lieten het KCE niet toe om zich uit te spreken over het aantal noodzakelijke toestellen (programmatie). Het bestudeerde wel de evolutie van het gebruik en de kost van MR. Het KCE stelde vast dat de CT-scan meer wordt gebruikt dan de MR. Om de vervanging van CT door MR te bevorderen, pleit het KCE daarom voor een versoepeling of afschaffing van de MR programmatie, in combinatie met maatregelen om het budget onder controle te houden. Meer lezen...

Contactpersoon
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
Gepubliceerd op: 
26-03-2009