Nationale praktijkrichtlijn voor de behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker – deel 2

Nationale praktijkrichtlijn voor de behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker – deel 2

Wij wensen uw aandacht te trekken op de publicatiedatum van deze klinische praktijkrichtlijn. Vanuit methodologisch standpunt wordt een richtlijn gewoonlijk na 5 jaar beschouwd als verouderd. Het is dus mogelijk dat sommige delen van dit document niet meer actueel zijn.

KCE Reports 226A (2014)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en het College voor Oncologie brachten de recentste wetenschappelijke bevindingen samen over de behandeling van een niet uitgezaaide prostaatkanker. Uit een vorig rapport bleek dat er voor de minst agressieve vormen van kanker niet steeds meteen iets gedaan moet worden en dat men een afwachtende houding kan aannemen. Bij meer ernstige vormen is het verwijderen van de prostaat (prostatectomie) en radiotherapie aangewezen. Het gebruik van hormonen zonder meer wordt bij lokale kankers formeel afgeraden, want dit werkt eerder nadelig en kan de levensverwachting van de patiënt inkorten. Omdat de werkzaamheid van een behandeling met hoogfrequente geluidsgolven (HIFU) nog onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is, beveelt het KCE aan om deze behandeling enkel uit te voeren in het kader van klinische studies. Meer lezen... 

Gepubliceerd op: 
03-07-2014