Nationale Richtlijnen van het College voor oncologie: A. Algemeen kader oncologish kwaliteitshandboek B. Wetenschappelijke basis voor klinische paden voor diagnose en behandeling colorectale kanker en testiskanker

Wij wensen uw aandacht te trekken op de publicatiedatum van deze klinische praktijkrichtlijn. Vanuit methodologisch standpunt wordt een richtlijn gewoonlijk na 5 jaar beschouwd als verouderd. Het is dus mogelijk dat sommige delen van dit document niet meer actueel zijn.

KCE Reports 29A (2006)

Voortaan kunnen patiënten, zorgverstrekkers en het brede publiek de eerste nationale richtlijnen voor diagnose en behandeling van kanker raadplegen op het web. Dit is het resultaat van een uniek samenwerkingsproject tussen het College voor Oncologie, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Kenniscentrum (KCE). Meer lezen...

A.. Algemeen kader oncologish kwaliteitshandboek
B. Wetenschappelijke basis voor klinische paden voor diagnose en behandeling colorectale kanker en testiskanker

Gepubliceerd op: 
18-04-2006