Opsporing van borstkanker tussen 70 en 74 jaar

Wij wensen uw aandacht te trekken op de publicatiedatum van deze klinische praktijkrichtlijn. Vanuit methodologisch standpunt wordt een richtlijn gewoonlijk na 5 jaar beschouwd als verouderd. Het is dus mogelijk dat sommige delen van dit document niet meer actueel zijn.

KCE Reports 176A (2012)

Vandaag worden de Belgische vrouwen van 50 tot 69 jaar uitgenodigd om zich gratis te laten screenen op borstkanker. Door de stijgende levensverwachting stelt zich nu de vraag of dit georganiseerde screeningsprogramma moet worden uitgebreid naar vrouwen van 70 tot 74 jaar. Vandaag zijn er 4 landen binnen de EU die dit voorzien: Frankrijk, Nederland, Spanje en Zweden. In zijn 4erapport over borstkankerscreening stelt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) vast dat dergelijke screening niet noodzakelijk steeds meer voordelen dan nadelen zou opleveren. Er zou weliswaar gemiddeld een beperkte winst in levensjaren zijn (13 jaren voor 1000 gescreende vrouwen) maar er is een risico dat globaal hun levenskwaliteit wordt aangetast door te frequent ‘vals alarm’ en overdiagnose. Vrouwen van 70 tot 74 die zich toch willen laten screenen worden hierover best vooraf door hun arts geïnformeerd. Meer lezen...

Gepubliceerd op: 
26-04-2012