Organisatie en financiering van chronische dialyse in België

KCE Reports 124A (2010)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bekeek de organisatie, financiering en kosten van dialyse in België. Ondanks financiële stimulansen voor de alternatieve, iets goedkopere dialysevormen blijft de duurdere ziekenhuishemodialyse de meest gebruikte procedure. Uit het onderzoek blijkt dat deze vorm van dialyse voor ziekenhuizen en artsen financieel het meest interessant is. Voor de meeste patiënten zijn er geen duidelijke medische redenen om voor de ene of de andere vorm van dialyse te kiezen. Het KCE stelt dat de voorkeur van de patiënt doorslaggevend zou moeten zijn bij de keuze van de dialysevorm. Het pleit daarom voor een neutrale patiëntenvoorlichting en een terugbetaling op basis van de reële kosten. Meer lezen...

Contactpersoon
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
Gepubliceerd op: 
10-02-2010