Organisatie en financiering van genetische diagnostiek in België

KCE Reports 65A (2007)

De Centra voor Menselijke Erfelijkheid werden 20 jaar geleden opgericht om genetische testen uit te voeren en erfelijkheidsadvies te geven aan de betrokkenen (‘genetische counseling’), waarbij onder andere de testresultaten worden uitgelegd . In opdracht van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bekeken Yellow Window Management Consultants en internationale experts de activiteiten en de inkomsten en uitgaven van deze Centra. Het KCE rapport dringt aan op meer transparantie tegenover de ziekteverzekering. Een betere vergoeding van de genetische counseling en een lagere terugbetaling voor de meeste genetische testen is ook nodig. Meer lezen...

Contactpersoon
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
Gepubliceerd op: 
24-10-2007