Planning van gezondheidszorgpersoneel en gegevens over vroedvrouwen

R278

KCE Reports 278A (2016)

In 2017 publiceert de Planningscommissie Medisch aanbod een kadaster van de actieve vroedvrouwen en een inschatting van de toekomstige behoeften. Als voorbereiding hierop onderzocht het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voor dit beroep de gegevens over de opleiding en hun huidige werksituatie. De gegevens zijn duidelijk: in 2015 waren er ruim 10.000 vroedvrouwen en ze waren vooral actief in de ziekenhuizen. Er bestaan echter nog heel wat onzekerheden omtrent de toekomstige behoefte aan vroedvrouwen: hoe zal de thuiszorg na een verkort verblijf in de materniteit worden georganiseerd? Zullen er meer zwangerschappen met een verhoogd risico zijn, die door een arts moeten worden opgevolgd? Zullen de gynaecologen-verloskundigen meer taken aan de vroedvrouwen toevertrouwen? Zullen deze laatsten op hun beurt ondersteuning vragen aan andere professionals? Het KCE formuleerde een reeks van algemene aanbevelingen die ook nuttig kunnen zijn voor planningsoefeningen m.b.t. andere zorgberoepen. Meer lezen...

Gepubliceerd op: 
20-12-2016