Profylactisch verwijderen van verstandskiezen in de afwezigheid van pathologie: rapid assessment.

Wij wensen uw aandacht te trekken op de publicatiedatum van deze klinische praktijkrichtlijn. Vanuit methodologisch standpunt wordt een richtlijn gewoonlijk na 5 jaar beschouwd als verouderd. Het is dus mogelijk dat sommige delen van dit document niet meer actueel zijn.

KCE Reports 182A (2012)

Moeten gezonde wijsheidstanden preventief verwijderd worden, om latere problemen te voorkomen? Of laat je ze best waar ze zijn om ze op te volgen en pas in te grijpen als het nodig is? Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bekeek dit dilemma door een wetenschappelijke bril. Er zijn slechts weinig studies gebeurd en ze zijn bovendien zwak van kwaliteit. Maar wat deze studies aantonen is dat het preventief trekken van wijsheidstanden bij adolescenten niet helpt om scheefstand van de voorste tanden te verhelpen of voorkomen. Daarnaast bestaat er niet genoeg betrouwbaar bewijs dat preventieve verwijdering van wijsheidstanden meer voordelen biedt dan ze ongemoeid te laten. Om die reden beveelt het KCE het systematisch trekken van gezonde wijsheidstanden niet aan. Meer lezen...

Een versie in hoge resolutie is beschikbaar op eenvoudig verzoek aan press@kce.fgov.be

Gepubliceerd op: 
06-07-2012