Recht op een hospitalisatieverzekering voor mensen met een chronische ziekte of handicap

Recht op een hospitalisatieverzekering voor mensen met een chronische ziekte of handicap

KCE Reports 166A (2011)

Sinds 2007 (wet Verwilghen) hebben chronisch zieken en gehandicapten jonger dan 65 jaar het recht om een hospitalisatieverzekering af te sluiten bij een private verzekeraar, onder bepaalde voorwaarden. Vooraleer de maatregel te verlengen tot na juni 2012 wilde de wetgever een evaluatie laten uitvoeren door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), in samenwerking met Assuralia (de Beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen) en patiëntenverenigingen. Momenteel ondervinden de chronisch zieken en gehandicapten weinig problemen bij het afsluiten van een hospitalisatieverzekering. Ze zijn wel nog onvoldoende geïnformeerd over het bestaan van de maatregel. Het KCE ziet geen reden om de bescherming stop te zetten. Het beveelt ook wettelijke minimumcontractvoorwaarden en meer transparantie aan. Meer lezen...

Gepubliceerd op: 
28-10-2011