Transcatheter aortakunstklep implantatie (TAVI): een Health Technology Assessment actualisatie

KCE Reports 163A (2011)

De percutane aortaklep is een kunstklep die ingebracht kan worden via een slagader in de lies. Ze is bedoeld voor mensen voor wie een klassieke operatie te riskant of onmogelijk is. In 2008 adviseerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om deze ingreep niet terug te betalen. Er waren twijfels over de veiligheid: de toen beschikbare gegevens suggereerden na de ingreep een hogere sterfte dan na een openhartoperatie. Bovendien is de ingreep bijna tweemaal zo duur. De ziekteverzekering volgde het advies van het KCE, wat zorgde voor heftige reacties in de pers.

Onlangs werden de resultaten van een recente Amerikaanse klinische studie bekendgemaakt. Op basis hiervan adviseert het KCE nu om de ingreep terug te betalen voor een beperkte goed afgelijnde groep patiënten. Het gaat om mensen bij wie de klassieke operatie onmogelijk is om anatomische redenen, omdat ze bvb littekens hebben opgelopen door vroegere bestraling in de hartstreek of na vorige hartoperaties. Het gaat jaarlijks om 25 à 30 mensen, ongeveer 10% van iedereen die vandaag een percutane hartklep ingeplant krijgt. Voor patiënten die nog de klassieke operatie kunnen ondergaan, of die te ziek zijn om nog een substantieel voordeel te kunnen halen uit een TAVI ingreep, beveelt het KCE de terugbetaling niet aan. Meer lezen...

Gepubliceerd op: 
22-09-2011