Vergelijking van kost en kwaliteit van twee financieringssystemen voor de eerstelijnszorg in België

KCE Reports 85A (2008)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) vergeleek de kostprijs voor de gemeenschap en de zorgkwaliteit van de huisartspraktijken die door het RIZIV forfaitair worden vergoed met die van de praktijken die worden betaald per prestatie. De studie werd uitgevoerd in samenwerking met UGent, de ULB en de UCL. Het doel was niet om zich ten gunste van één van de systemen uit spreken. De onderzoekers wilden vooral nagaan hoe de twee systemen op een rechtvaardige manier naast elkaar kunnen blijven bestaan. De kosten en kwaliteit blijken in de twee systemen gelijkwaardig te zijn. De forfaitaire medische praktijken scoren beter in ziektepreventie en zijn financieel interessanter voor de patiënt. Meer lezen...

Gepubliceerd op: 
10-09-2008