Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, fase IV. Verdeelsleutel tussen het Fonds en de verzekeraars

KCE Reports 68A (2007)

De slachtoffers van schade als gevolg van gezondheidszorg moeten straks in principe de fout van de arts niet meer bewijzen om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding. De nieuwe wet van 15 mei 2007 voorziet namelijk een schadevergoeding zodra er schade kan worden aangetoond. Het was eerst voorzien dat deze wet op 1 januari 2008 van kracht zou worden, maar onlangs werd dit met een jaar uitgesteld. Er is namelijk nog geen regering om voor de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten te zorgen. Het nieuwe systeem zal worden gefinancierd door de verzekeringsmaatschappijen en door een overheidsfonds (Fonds voor de vergoeding van ongevallen bij gezondheidszorg). Op basis van welke verdeelsleutel ? Deze vraag stelde de regering aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).Na complexe actuariële berekeningen in samenwerking met Reacfin kwam het KCE tot de volgende simpele verdeling : fifty-fifty. Meer lezen...

Contactpersoon
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
Gepubliceerd op: 
19-12-2007