Voorlopige richtlijnen voor farmacoeconomisch onderzoek in België

KCE Reports 28A (2006)

Om hun producten in aanmerking te laten komen voor terugbetaling door het RIZIV moeten geneesmiddelenfabrikanten strikte procedures volgen. Toch zijn de farmaceutische bedrijven momenteel nog zeer heterogeen in hoe ze hun farmaco-economisch dossier samenstellen. Een nieuw KCE rapport in samenwerking met het RIZIV geeft nu een eerste aanzet tot meer transparantie en inhoudelijke consistentie en dus een vlottere beoordeling van de aanvraagdossiers. Meer lezen...

Juli 2006 (2nd edition; 1st edition : mei 2006)

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
Gepubliceerd op: 
09-04-2006